Tuyển người tham gia dự án “Thay đổi nhận thức và hành động về hòa nhập thông qua phương pháp tham gia cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam”

Các bạn thân mến,

“Thay đổi nhận thức và hành động về hòa nhập thông qua phương pháp tham gia cho trẻ em gái và phụ nữ khuyết tật tại Việt Nam”  là một dự án nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nghiên cứu viên hàng đầu từ các trường đại học của Canada và Nam Phi liên kết với các tổ chức người khuyết tật của Việt Nam. Dự án này được Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn Canada tài trợ. Mục tiêu của chúng tôi là đánh giá xem các quyền về giáo dục của trẻ em gái khuyết tật đã được tôn trọng và thực thi như thế nào trong bối cảnh Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi cũng nhằm mục đích sử dụng nghiên cứu như là một cách để ủng hộ quyền giáo dục và sự hòa nhập của trẻ em gái khuyết tật ở các nước đang phát triển.

Chúng tôi muốn tuyển 10 phụ nữ và 20 trẻ em gái khuyết tật ở Quận Từ Liêm, Hà Nội, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế, và Quận Bình Thủy, Cần Thơ. Nếu bạn là:

  • Phụ nữ khuyết tật (tuổi từ 20 đến 35) quan tâm đến và cam kết trở thành một nhà nghiên cứu và người hỗ trợ được đào tạo, đã hoàn thành bậc học phổ thông hoặc cao hơn, và có thể hỗ trợ trẻ em gái khuyết tật trò chuyện và ủng hộ quyền của các em; hoặc
  • Trẻ em gái khuyết tật (tuổi từ 10 đến 18) đã trãi qua bất cứ hình thức phân biệt đối xử nào trong và bởi hệ thống giáo dục và gặp những thách thức do giới tính, tầng lớp xã hội, sự khuyết tật, hoặc dân tộc của mình;

Thân ái mời bạn hợp tác và chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm của bản thân ở những hội thảo và/hoặc phỏng vấn riêng.

Để biết thêm chi tiết về dự án và cách tham gia, xin vui lòng liên hệ với một trong số chúng tôi:

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Nghiên cứu viên Chính
XuanThuyNguyen@cunet.carleton.ca

Đỗ Thị Hồng Thuận Trợ lý Nghiên cứu (Hà Nội và Thừa Thiên Huế)
ThuanDo3@cunet.carleton.ca

Lê Phương Thảo, Trợ lý Nghiên cứu (Cần Thơ)
LeThao@cunet.carleton.ca

Chân thành cảm ơn trước sự hợp tác quý báu của các bạn.


Lưu ý:

Vui lòng nhấp vào đây để tải bản sao pdf.