Photo of Xiaoyi  Yan

Xiaoyi Yan

Economist

Degrees:B.A., M.A. (UIBE, Beijing), Ph.D. (Carleton)
Email:xiaoyi.yan@carleton.ca
Office:B-842A Loeb